Nieuws

Opleidingsplan

Flashing heeft een opleidingsplan FLASH 3 0, waarin is vastgelegd welke technische en tactische vaardigheden er per leeftijdsgroep worden getraind. Hierdoor kan worden ingespeeld op de fysieke vaardigheden van onze leden. Ook kan worden voortgebouwd op eerder opgedane kennis. Het opleidingsplan is via de website in te zien.

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.