Nieuws

Vrijwilligers

Flashing Heiloo is een basketballclub vóór haar leden, en wordt gerund dóór haar leden en een aantal vrijwilligers. Zonder het vrijwillig oppakken van taken (door leden) kan zij niet op een gezonde manier functioneren; iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het liefst door zelf een taak te verrichten.

Er zijn taken in alle soorten en maten. En dus is er voor iedereen wel iets dat past. Bent u ouder/verzorger van een kind, lid of belangstellende, dan kunt u bijvoorbeeld denken aan coaching van een team, training of lid van een commissie. Bent u geen basketballer? Geen probleem! Flashing kan de vereiste opleiding en/of begeleiding verzorgen. Meerdere van onze vrijwilligers (bestuursleden, commissieleden, coaches , scheidsrechters en zelfs trainers) zijn als niet-basketballer begonnen.

Vrijwilligerswerk kost tijd, maar vele handen maken licht werk! In het onderstaande overzicht is te zien dat veel taken gemiddeld maar 1 of 2 uur in de week van uw tijd vragen, dus hoeven die uw andere dagelijkse activiteiten niet in de weg te staan. Natuurlijk zijn er ook taken die meer inzet vragen. Welke taak u ook op zich neemt, u zal sneller vertrouwd raken met de club en veel leuke sociale contacten opdoen!

Wilt u naar aanleiding van het onderstaande meer informatie over vrijwilliger zijn bij basketballvereniging Flashing Heiloo, neem dan via het e-mail adres vrijwilliger@flashing-heiloo.nl contact met ons op.

Bestuurstaken Wat houdt het in? Wie doet het nu? Tijd
[uur/week]
Voorzitter − contacten met Gemeente Heiloo
− contacten met Sportraad Heiloo
− opstellen agenda vergaderingen
Huub Hartman 4
Penningmeester − financien
− boekhouding
− contributies innen
− contacten financien NBB
Arno Jünger 2
Secretaris − inkomende/uitgaande post
− opstellen notulen vergaderingen
− bonus/malus absentie scheidsrechters
− voorbereiden ALV
− overige administratieve handelingen
Nine Ramler 1
Sponsoring − contacten met (nieuwe) sponsoren
− contractbeheer sponsoren
Michiel Bronkhorst 1
Algemeen lid − ondersteuning andere bestuursleden Andrea de Vries 1
Ledenadministratie − verwerken van inschrijvingen, afzeggingen en adreswijzigingen
− aanvragen van spelerskaarten
Frank Knegt 1
Wedstrijdsecretaris − contacten wedstrijdzaken NBB
− plannen competitiewedstrijden
− inhuren zaalruimte
− opstellen wedstrijdschema’s
− inroostering scheidsrechters
− toewijzing rugnummers
Frank Knegt 6

 

Commissietaken Wat houdt het in? Wie doet het nu? Tijd
[uur/week]
Strategische Cie Qua planvorming:
− opstellen van verenigingsmissie, visie en doelstellingen
− opstellen toekomstgericht meerjarenplan (in kader professionalisering)
VACATURE
(functie-eis: ervaring in bedrijfsleven en/of sportverenigingen)
1
Qua accommodatie:
− onderzoeken mogelijkheden voor reduceren kosten zaalhuur
− onderzoeken samenwerking met andere (sport)verenigingen
VACATURE 1
Qua promotie basketbal:
− onder aandacht brengen van vereniging(activiteiten)
− actieve ledenwerving
− opzetten nieuwe activiteiten (wandelbasketbal, 3-tegen-3)
VACATURE 2
Technische Cie − plannen teamindeling en begeleiding
− begeleiden van trainers en coaches
− organiseren afstemming tussen trainers/coaches
− organiseren bijscholen trainers/coaches
David Wesselius
Tim Knegt
2
Scheidsrechter Cie − organiseren scheidsrechterscursussen
− organiseren tafelcursussen
− begeleiden jonge scheidsrechters bij wedstrijden, ontwikkelen van talent
VACATURE 2
Toernooi Cie
(buitenland)
− selecteren buitenlands toernooi (alle leden)
− organiseren toernooideelname:
Frank Knegt
Charlotte Knegt
2-4
+ organiseren sponsoring
+ organiseren reis en verblijf
+ verzorgen toernooikleding
+ organisatie tijdens toernooi
(±6 mnd)
Toernooi Cie
(binnenland)
− organiseren Mix-toernooi (alle leden)
− organiseren U8/U10-toernooien
− organiseren IT Heiloo (senioren)
VACATURE 1
Feest Cie − organiseren nieuwjaarsborrel
− organiseren jeugdfeest
− andere ideeen t.b.v. verenigingsgevoel
Andrea de Vries 1
Vrijwilligers Cie − contacten bestaande vrijwilligers
− binnenhalen nieuwe vrijwilligers
− organiseren capaciteit EHBO / BHV
− contacten met VIP
VACATURE 1/2

 

Overige taken Wat houdt het in? Wie doet het nu? Tijd
[uur/week]
Coach − coachen team tijdens wedstrijden
− contact met trainer/teamondersteuning
− (regelmatig) bijwonen training
VACATURE 4
Trainer − trainen team
− contact met ouders/coach/teamondersteuning
− volgen trainerscursus
VACATURE 4-8
Teamondersteuning − regelen aanwezigheid spelers
− regelen inzet ouders (bv bij vervoer en tafelbezetting)
− contact met coach/trainer/ouders
VACATURE 1
 Zaalleider − opbouwen zaal met 2 velden
− contact met teams/scheidsrechters
− bewaken aanvangstijden wedstrijden
− eventueel zoeken vervangers
VACATURE 3
(om de week)
Sport@School − verzorgen van clinics op basisscholen VACATURE 3
Beheer materialen − beheren wedstrijdmaterialen
− beheren gevonden voorwerpen
− updaten e-mail lijst gevonden voorwerpen
VACATURE 1/2
Onderhoud website − verzorgen vormgeving website
− updaten content website
VACATURE 2
Grote Club Actie − organiseren grote clubactie
− reclame en informatie
− uitdelen boekjes
− verzamelen boekjes
− financieel verslag
VACATURE 1
Papiercontainer − openen/sluiten papiercontainer ’t Baafje
− stapelen papier in papiercontainer
− contacten Roele de Vries
− contacten Gemeente Heiloo
Frank Knegt
Ralph van Boeghem
Arno Jünger
Jur Warmenhoven
Andrea de Vries
1
Gedragsregels − (bij begin seizoen) onder aandacht brengen van gedragsregels
− (tijdens het seizoen) mobiliseren toezicht op naleving
VACATURE 1

 

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.