Nieuws

Technische Commissie

De technische commissie van Flashing Heiloo begeleidt de trainers bij de opleiding van onze jeugdspelers. Flashing heeft hiervoor een jeugdplan (FLASH 3 0). Dit is een opleidingsplan per leeftijdscategorie, inclusief Flash BRICKS 3 0 en reader FLASH Coach 3 0 over wat het betekent om een coach bij onze vereniging te zijn. De opzet van het basketball opleidingsplan van Flashing Heiloo is om basis afspraken te maken in welke leeftijdscategorie er welke technieken en taktiekbeginselen aangeleerd moeten worden. Bij de overgang naar een volgende leeftijdscategorie moet een speler of speelster de bij de vorige categorie behorende getrainde technieken en taktiekbeginselen beheersen.

Het uitgangspunt hierbij is helder. Flashing Heiloo speelt basketball volgens het motto: FLASH. Flitsend, Leuk, Agressief, Snel en Hard.

De technische commissie van Flashing Heiloo bestaat uit:

David Wesselius – 06-52024629
Tim Knegt            – 06-48235975

De technische commissie is via email bereikbaar onder tc@flashing-heiloo.nl

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.