Nieuws

Basketbal met plezier

flashing_logo

stop-bbal   Welkom bij basketballvereniging Flashing Heiloo!

 

Wij hopen dat je met veel plezier bij ons gaat basketballen.

Wij willen ook graag dat je je prettig en veilig voelt. Daarom hebben we omgangsregels gemaakt waar iedereen binnen de vereniging zich aan moet houden.

Voor trainers en coaches hebben we ook nog gedragsregels gemaakt waarin staat hoe zij met kinderen en jongeren om moeten gaan.

finger-bbal

Omgangsregels

Van iedereen die onze vereniging bezoekt – medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers – verwachten we dat zij zich aan de omgangsregels houden die in deze folder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is welkom.

Wij vinden afspraken over hoe wij met elkaar omgaan belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt.

Dit betekent dat wij in onze vereniging geen enkele vorm van ongelijkwaardige behandeling accepteren. Denk daarbij aan pesten, roddelen, machtsmisbruik, discriminatie of (seksueel) intimiderend gedrag of opmerkingen.

Natuurlijk kunnen we niet voor alle zaken die kwetsend voor iemand kunnen zijn regels maken. Maar de volgende regels maken heel duidelijk hoe we met elkaar om willen gaan binnen Flashing Heiloo. En ook welk gedrag we niet accepteren.

 

Omgangsregels

 1. Iedereen telt mee. Ook als iemand zich anders gedraagt of er anders uitziet,
  behandel ik hem of haar met respect.
 2. Ik noem de ander bij zijn of haar naam. En niet een bijnaam.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Als iemand iets niet wil, dan is dat oké. Ik doe het dan niet tóch.
 4. Ik val een ander niet lastig.
 5. Ik berokken de ander geen schade, bijvoorbeeld door spullen kapot of kwijt te maken.
 6. In onze club ben ik misschien belangrijk, maar daardoor heb ik niet meer rechten dan anderen. Ik dwing iemand anders niet mijn zin te doen alleen omdat ik dat kan.
 7. Ik scheld niet en maak geen flauwe/gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 8. Ik gebruik geen discriminerende, beledigende, racistische of denigrerende taal.
 9. Ik negeer de ander niet. Als iemand me iets wil vragen of met me wil praten, dan kan dat. Ik draai me dan niet om en loop niet zomaar weg.
 10. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 11. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee (hoe klein dan ook).
 12. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak een ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 13. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 14. Ik stel geen opdringerige vragen en maak geen nare of pijnlijke opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 15. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan. Zo nodig meld ik dat laatste bij het bestuur of bij de vertrouwenscontactpersoon.

magnifier-bbal
Gedragscode voor trainers

Voor mensen die binnen onze vereniging met kinderen of jongeren werken, hebben we een gedragscode opgesteld. Hierin staat wat trainers en coaches moeten doen om te zorgen dat er sprake is van een veilige sfeer.

 

Sociale veiligheid

De trainer/coach moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen alle kinderen en jongeren zich veilig en gerespecteerd voelen. De trainer/coach heeft de plicht om kinderen en jongeren zo veel als mogelijk te beschermen tegen alle ongewenste omgangsvormen.

 

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Bij seksuele intimidatie gaat het niet zozeer om de trainingsomstandigheden, maar om de machtsverhoudingen tussen mensen. Van trainers en coaches wordt een actieve houding verwacht in het voorkomen van en optreden tegen seksuele intimidatie.

 

Seksuele discriminatie

Naast seksuele intimidatie kennen we ook de term seksuele discriminatie. Hiervan is sprake wanneer een sporter wordt gediscrimineerd vanwege het feit dat hij of zij homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender is. Flashing Heiloo kan alleen dan voor iedereen een prettige sportvereniging zijn, als er sprake is van een tolerante houding. In een tolerante omgeving is de sfeer prettig en gaat iedereen op een prettige manier met elkaar om, ongeacht de geaardheid en/of eigenaardigheden van een ander. Trainers en coaches dragen actief aan bij aan een tolerant klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn.
.

stop-bbalLaat merken als je iets vervelend vindt!

We willen dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Toch kan het gebeuren dat iemand iets doet dat je niet prettig vindt of dat tegen je zin is. Dan is het niet meer leuk en kom je misschien liever niet meer op onze vereniging. En dat is natuurlijk niet de bedoeling! De bedoeling is dat die ander ophoudt jou lastig te vallen!

 

Wanneer een ander kind of jongere je lastigvalt

Lastiggevallen worden kan op verschillende manieren. Iemand maakt steeds opmerkingen waarvan je baalt, maakt grappen over je lijf. Of iemand komt heel dicht bij je staan, terwijl je dat niet wilt.

Stomme opmerkingen gaan misschien je ene oor in en je andere oor uit. Maar ze kunnen ook in je hoofd blijven zitten. Je gaat je er dan rot door voelen. Soms gaat het verder dan alleen opmerkingen. Bijvoorbeeld als iemand aan je zit terwijl je dat niet wilt, of als iemand je seksplaatjes laat zien.

Als iemand iets doet wat je niet leuk vindt, probeer hem of haar hier eerst op aan te spreken. Zeg gewoon “STOP, ik vind dit niet prettig!” Misschien vind je het heel moeilijk om er iets van te zeggen. Toch is het belangrijk om dat wel te doen. Misschien heeft degene die jou lastigvalt niet eens door hoe vervelend het voor jou is. Als je dat vertelt, dan zal hij of zij waarschijnlijk “sorry” zeggen en het niet meer doen.

Soms helpt aanspreken niet, of is en situatie zo dreigend dat je het niet durft. Blijf er niet over zwijgen! Zoek zo snel mogelijk iemand aan wie je het wel kan vertellen. Bijvoorbeeld je trainer/coach, je vader of moeder, of neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon van Flashing Heiloo. Die helpt je om te kijken wat je (samen) kunt doen om de situatie te stoppen of veranderen.

 

Jíj bepaalt wat er mag!

Misschien denk je bij ongewenst gedrag:

 • ‘Hij bedoelt het gewoon aardig’
 • ‘Ik had de deur ook op slot moeten doen’
 • ‘Ik moet blij zijn dat zij mij wil begeleiden’
 • ‘Ik had zelf niet zo (on)aardig moeten doen’
 • ‘Maar hij is zo verliefd op me’
 • ‘Misschien is het wel normaal?’
 • ‘Ze vinden vast dat ik me aanstel’
 • ‘Als ik iets zeg, schopt ’ie me uit het team’
 • ‘Ik schaam me dood’
 • ‘Niemand zal me geloven’

Er zijn honderd excuses te bedenken voor bepaald gedrag, maar voor seksuele intimidatie is nóóit een excuus. Het mag niet. Waarom niet? Omdat jij het niet wilt en omdat de wet zegt dat het verboden is. Het is dus nooit jouw schuld. Als jij het niet wilt, is de ander altijd fout. Het gaat om jouw lijf, dus jíj bepaalt wat je oké vindt. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Jij bent de enige die weet wat je wel en niet goed vindt. En daar moet iedereen naar luisteren.

 

Wanneer een trainer/coach de gedragscode overtreedt

Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop de trainer/coach zijn/haar taak uitvoert, of wanneer hij of zij je een vervelend gevoel geeft, spreek de trainer/coach dan hierop aan, eventueel met hulp van je vader of moeder. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je de hulp inroepen van de vertrouwenscontactpersoon van Flashing Heiloo.

 

In sommige situaties is het verstandig om altijd contact op te nemen met de vertrouwenscontactpersoon. Als je trainer/coach je bijvoorbeeld aanraakt op plaatsen waar dat echt niet nodig is, of steeds toevallig komt binnenlopen als jij onder de douche staat of je omkleedt. Of wanneer je trainer/coach je uitgebreid knuffelt en zoent als je gewonnen hebt. Of seksueel getinte opmerkingen maakt. Dan overtreedt hij of zij de gedragscode. Meld dit altijd!

 

Advies en hulp

Voor informatie, hulp of advies kun je terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon Petra Vervoort.

Wil je een klacht indienen, dan kan dat ook bij haar of bij een bestuurslid.

De vertrouwenscontactpersoon is als volgt bereikbaar:

Telefoon:            06 15178645

E-mail:                 vervoortpetra@gmail.com

 

Wil je meer algemene informatie? Kijk dan op www.noc-nsf.nl of www.inveiligehanden.nl Daar staan ook een aantal organisaties die je verder kunnen helpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NOC*NSF, Preventie van seksuele intimidatie in de sport – brochure voor jongeren (Arnhem, 2005).

× Internet Explorer is missing updates required to view this site properly. Click here to update. OR even better, try out other great browsers, Chrome and Firefox are top of the best.