Allereerst willen we langs deze weg alle Flashing leden fijne kerstdagen en een knallend begin van een sportief 2018 toewensen! Dat gaat zeker weten lukken met het knallende Nieuwjaarsfeest dat op vrijdagavond 5 januari 2018 vanaf 20:30 uur bij Trias zal plaatsvinden. Komt allen!

Met dit nieuwsbericht willen we echter voornamelijk het bericht uit de Nieuwsdunk van twee weken geleden onder de aandacht brengen. Ook omdat er in deze Nieuwsdunk twee verschillende data stonden… Vandaar het volgende: het Bestuur van Flashing Heiloo hoopt jullie allemaal op woensdagavond 10 januari 2018 te ontmoeten op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

Op de ALV legt het Bestuur verantwoording af over het seizoen 2016-2017 en kijkt vooruit naar het huidige seizoen 2017-2018. Bijvoorbeeld naar de hoogte van de contributie. Het is leuk als je komt en meepraat. En misschien vind je wel dat dingen anders moeten. Dat willen we dan graag van je horen!

Zoals gezegd, de ALV vindt woensdagavond 10 januari 2018 plaats in het Vennewater om 20:00 uur. De jaarverslagen zijn op te vragen bij de secretaris. Wij hopen dat iedereen komt!